"ייפוי כוח מתמשך"- תיקון 18 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות.                                                                                                                                     


הדרך הנוחה והקלה לתכנון הטיפול בכם בעתיד!                                                                                                                                                                     

עו"ד אשר טולדנו מוסמך משרד המשפטים לערוך ולחתום על  יפוי כח מתמשך.

מעוניינים לתכנן את הטיפול בכם וברכושכם בעתיד, כשכשרותכם תפגע או כשלא תוכלו לטפל בענייניכם? מעוניינים להקל על בני משפחתכם ולהימנע ממינוי אפוטרופוס? מעוניינים לקבוע מראש מי ייצג אתכם, באילו עניינים (רכוש, אישי ו/או רפואי), איך ובאילו מקרים - הפתרון: "יפוי כח מתמשך".

"יפוי כח מתמשך"- הוא מסמך משפטי המאפשר לאדם, כשהוא עדיין כשיר ובעל יכולת ומסוגלות לקבל החלטות, לתכנן ולקבוע כיצד ינוהלו ענייניו הרכושיים, האישיים ו/או הרפואיים בעתיד- כשיכולותיו או כשרותו המשפטית תוגבל.

 

ב"יפוי כח מתמשך" קובע מיפה הכח (הממנה) באמצעות "הנחיות מקדימות" את אופן ניהול ענייניו בעתיד בהתאם לרצונותיו- ויכול לכלול הוראות מפורשות, בין היתר, לגבי זהות מיופי הכח, אופן קבלת ההחלטות, התנאים להחלפת מיופי הכח, הנחיות כיצד על מיופי הכח לפעול בעתיד כאשר כשרותו של מיפה הכח תוגבל, כולל התנאים בהם יכנס יפוי הכח לתוקף ואף מקרים בהם הוא יצא מתוקף.

החוק קובע כי "יפוי כח מתמשך" ייערך וייחתם על ידי עורך דין שעבר הכשרה מתאימה והוסמך על ידי האפוטרופוס הכללי לערוך "יפוי כח מתמשך". "יפוי הכח המתמשך" יופקד אצל האפוטרופוס הכללי כתנאי לכניסתו לתוקף.

התיקון לחוק (תיקון 18) מבטא תפיסה חברתית חדשה ביחס לאנשים עם מוגבלויות, אשר שמה במרכז את זכותו של כל אדם לחיות את חייו בהתאם לבחירותיו ולרצונו. תפיסה חברתית זו מדגישה את יכולותיו של האדם ולא את מוגבלותו, ומכירה בחובתה של המדינה לאפשר לכל אדם למצות את יכולותיו באמצעות קידום ופיתוח של מנגנוני תמיכה, סיוע והגנה, גם אם יכולותיו או כשרותו המשפטית הוגבלו, מסיבה כלשהי, באופן זמני או קבוע.

בנוסף ל"יפוי הכח המתמשך" החוק יצר הסדרים נוספים שנועדו לסייע ולתמוך באנשים שכשרותם המשפטית נפגעה.

עד לתיקון האחרון בחוק, כשאדם לא יכול היה לנהל את עניניו, נאלצו בני משפחתו לפנות לבית המשפט כדי שימנה לו אפוטרופוס, ומרגע המינוי היה עליהם לתת דין וחשבון כספי לאפוטרופוס הכללי עבור כל הוצאה ו/או הכנסה. מינוי אפוטרופוס הרתיע את בני המשפחה שניסו להימנע מהמינוי עד כמה שניתן וכשכבר לא הייתה ברירה, הפך המינוי לנטל שהצריך ניהול דין וחשבון ומתן דיווחים לאפוטרופוס הכללי.
"יפוי כח מתמשך" בא להקל על בני המשפחה ומאפשר להם לפעול בשם הממנה ועבורו ללא צורך בפניה לבית המשפט וללא צורך במתן דין וחשבון לאפוטרופוס הכללי (ככל שהממנה מבקש זאת ביפוי הכח).


עו"ד אשר טולדנו מוסמך משרד המשפטים לערוך ולחתום על יפוי כח מתמשך- אנא פנו אלינו ונשמח לענות על שאלות ולסייע.